top of page

Ons Bestuur

dsc_112022__02.jpg

David Schroons

VOORZITTER

David is in de vorige legislatuur onder de noemer van Process Improvement in aanraking gekomen met alle vlakken van de club. Hij zal deze expertise gebruiken om samen met het bestuursteam de club verder te laten groeien volgens het uitgestippelde beleid.

Je kan met alle KTCLO gerelateerde vragen steeds bij David terecht.​

JBE_edited.jpg

Jacques Bekaert

ONDERVOORZITTER

Jacques vervangt de voorzitter, wanneer deze afwezig is en staat hem bij in zijn leidende functie.

Bij Jacques kan je ook te allen tijde terecht voor alle zaken aangaande KTCLO.

MBI_edited.jpg

Michael Binnemans

SECRETARIS

Michael kent de club en haar leden door en door.
Als secretaris zal hij zich vooral bezighouden met het organiseren en voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur en de VZW leden, inclusief verslaglegging.

Michael neemt ook de belangrijke taak van 'aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag' op zich.

DDN_edited.jpg

Dave De Neef

SPORT

Dave is verantwoordelijk voor het sportbeleid van de club. Hij wordt hierin bijgestaan door de ervaren Wilfried Van Elsacker.

Het verhogen van de tennis participatie van jongeren staat hoog op zijn agenda in samenwerking met onze jeugdcoördinator .

MJE_edited.jpg

Monique Jespers

PENNINGMEESTER

Monique is verantwoordelijk voor het financiële beleid en de boekhouding.
Zij beheert samen met het comité administratie de ziekenfonds attesten, verzekeringsaangiften en de ledenadministratie.

MVE_edited.jpg

Marina Verbeeck

FEEST

Marina en het feestcomité bedenken en organiseren feesten en vermakelijkheden.
Heb je een idee voor iets leuks op de club, neem dan gerust contact op met Marina. Een leuk feest zorgt immers voor samenhang en een unieke sfeer op de club.

YPE_edited.png

Yannick Peers

MARKETING & COMMUNICATIE

Yannick zorgt voor kristalheldere communicatie in onze club d.m.v. nieuwsbrieven, Facebook, Instagram.... en dan vergeten we zeker nog een paar kanalen.

Hij houdt elk tennislid op hoogte van wat er in en met KTCLO gebeurt. Daarenboven staat Yannick samen met zijn team in voor het marketing gedeelte van KTCLO.

SvenRG.jpg

Sven Martin

DIGITAAL WELZIJN

Sven is onze ICT beheerder. Computers, netwerken, Internet of Things, e.a. spelen een enorme rol in elke onderneming, hoe klein ook.
Sven zorgt voor de vloeiende samenwerking van al dat digitaal geweld, onder de noemer van KTCLO's Digitaal Welzijn.

bottom of page