top of page

KTCLO wintercompetitie

Schrijf je hier in.

Wil je deelnemen aan onze wintercompetitie (€ 25 leden - € 50 niet-leden), schrijf je dan hier in.

Een gebruikershandleiding hiervoor kan je hier bekijken of downloaden.

Reglement Wintercompetitie KTCLO

 

Doel

Dubbeltennis in een leuk competitieverband.

Van 07/10/2022 – 26/03/2023

Inschrijven

Minimum leeftijd 18 jaar.

Maximum 3 reeksen per persoon & maximum 2 inschrijvingen per reeks (als er meerdere poules per reeks gemaakt worden), zolang de inschrijving het toelaat. Enkelvoudige inschrijvingen hebben voorrang op een tweede inschrijving in dezelfde reeks.

Iedere deelnemer moet aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen: zo ben je verzekerd bij eventuele kwetsuren & ongevallen.

Uiterste inschrijvingsdatum 18/09/2022.

Ploegen die deelnemen aan de wintercompetitie hebben voorrang bij inschrijving voor het volgende seizoen.

Ploegen die meer dan één W.O. veroorzaken, verliezen hun voorrang bij inschrijving voor het volgende seizoen.

Betaling

€ 50 per deelnemer, per reeks. Als lid van KTCLO met een jaar- of winterabonnement (behalve B-leden) krijg je na inschrijving de keuze uit een voucher van € 25 die je bij inschrijving voor het volgende seizoen kan gebruiken of een gratis KTCLO t-shirt.

Betaling online via winkelmand in time2match voor 1 oktober 2022.

Laattijdige betaling kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Eenmaal de competitie gestart is, is er geen terugbetaling meer mogelijk.

Indien er tijdens de competitie een ploeg uit je reeks wegvalt, is er ook geen terugbetaling meer.

Wedstrijdreglement


Conform de regels van Tennis Vlaanderen.

De wedstrijden worden gespeeld naar twee winnende sets.

Bij 6-6 beslist een tie-break (tot 7 punten met 2 punten verschil) over de setwinst. Bij gelijke stand in sets (1-1) wordt een match beslist door een match tie-break (tot 10 punten met 2 punten verschil). U dient dan als score steeds 7-6 in te geven in time2match.

Rangschikking.

Per gewonnen wedstrijd met 2-0 of 2-1 krijgt men 3 punten.

Per verloren wedstrijd met 2-1 (match tiebreak) krijgt men 1 punt.

Per verloren wedstrijd met 2-0 krijgt met geen (0) punten.

Bij gelijke stand tussen twee ploegen tellen de gewonnen wedstrijden.

Bij gelijke stand en gelijk aantal gewonnen wedstrijden, telt de onderlinge confrontatie.

Organisatie.

De planning gebeurt via time2match.

Gelieve steeds 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

Te late aankomst (15 minuten na het startuur) kan W.O. tot gevolg hebben.

Verwittig steeds je tegenstanders.

Er kunnen geen 2 wedstrijden na elkaar gepland worden, minimum 1,5 uur tussen 2 wedstrijden.

Alle wedstrijden moeten tijdens de voorziene periode van 7/10/2022 en 26/03/2023 gespeeld worden.

Praktisch.

Iedereen wordt sterk aangemoedigd om minstens de helft van de wedstrijden voor 31/12/2022 te spelen.

Men is verplicht om zich voldoende beschikbaar te stellen op verschillende dagen en uren. Geef een ruime keuze aan dagen en uren. 

Wedstrijden moeten minstens 10 dagen op voorhand gepland worden. Hierdoor kunnen we de vrije momenten vrijgeven voor de andere leden van KTCLO.

Je kan je wedstrijden tot maximaal 10 dagen op voorhand annuleren. Nadien ben je verplicht met een vervanger te spelen, wat ook de reden is (ziekte, coronaquarantaine, kwetsuur…).

Ook als je corona hebt of in quarantaine moet, zoek je vervanging.

Per wedstrijd is slechts 1 vervanger toegestaan.

Vervanging mag niet uit dezelfde poule komen – tenzij in uiterste nood en in overleg met de organisatie.

De vervangende speler mag in geen geval meer punten hebben dan de te vervangen speler. Minder punten is wel toegestaan.

Je brengt de tegenstrevers van een vervanging op de hoogte bij aanvang van de wedstrijd.

Langdurige kwetsuren moet je opvangen door een vervanger.

Klassement van inschrijving telt voor heel de duur van de wintercompetitie. Indien men vervangt tellen de nieuwste klassementen voor de vervanging. In het geval één van de spelers zijn nieuwe klassement alleen de punten van de reeks evenaart of overschrijdt mag bij vervanging de invaller max. 5 punten hebben.

Er wordt steeds gespeeld op het voor jullie gereserveerde terrein.

Als je om een of andere reden forfait hebt gekregen, mag je op het gereserveerde wintercompetieterrein tennissen tot het moment dat de volgende wedstrijd aanvat. Deze match kan dus niet verplaatst worden.

Als een wedstrijd door de weersomstandigheden niet gespeeld kan worden, zal ze worden geannuleerd door de organisatie en moet ze opnieuw ingepland worden.

In uitzonderlijke gevallen: 

Wedstrijd loopt uit en er is een beschikbaar terrein dan mag je dat innemen op voorwaarde dat er later geen andere match gepland is op dat terrein.

Het aanvangsuur van een volgende wedstrijd mag niet bewust in gedrang gebracht worden.

Als er een andere organisatie de pleinen nodig heeft, kan deze je van terrein doen veranderen.

Alle wedstrijden worden gespeeld in het weekend, op de door de organisatie voorziene periodes.

Fair-play.

Bekijk hier onze gedragscode.

Onsportief gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben, zonder terugbetaling van de inschrijvingsgelden.

Wees fair op en rond het terrein. Respecteer je partner, je tegenstander, de accommodatie en de organisatie.

Om de reeds aangevangen wedstrijden niet te storen, ga je liefst met vier tegelijk naar je terrein.

Wanneer een bestuurslid aanwezig is op de club kan je ook bij hen met je vragen terecht.

Bij betwistingen is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.

Noch de organisatie, noch KTCLO, noch de uitbating zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor, gedurende of na de wedstrijden. Ook niet tijdens de verplaatsing naar of terug van de wedstrijden.

Tot slot.

Vragen? Mail naar ict@ktclo.be.

Er zijn 1000+ wedstrijden, plan tijdig.

KTCLO wenst jullie een aangename maar vooral een sportieve wintercompetitie.

bottom of page